Dood ku saabsan sida Dhibaatada Daroogada ee Somaliland.